Ἀθηναία [ Athena ]

Ἀθηναία [ 1 of 3 ] Ἀθηναία [ 2 of 3 ] Ἀθηναία [ 3 of 3 ]
pencil, paper, acrylic    |    12 1/2 x 16 [ inches ]    |    purchase    |    token